Uncategorized

Bảng giá Dịch vụ Modular

Phần mềm vẽ 720 độ

  • Mua theo tháng : 2.500.000 VND – Bao gồm : Vẽ + Website đặc hàng mang thương hiệu riêng miễn phí
  • Mua theo năm : 15.000.000 VND – Bao gồm : Vẽ + Website đặc hàng mang thương hiệu riêng miễn phí 

Dịch vụ vẽ thuê

Dành cho khách hàng không có hoặc thiếu nhân sự bộ phận thiết kế hoặc diễn họa

  • Vẽ bộ sưu tập : 300.000/bộ tủ kệ.
  • Vẽ phối cảnh công trình và render 720 độ : 60.000/m2