BẢN LỀ HAFELE GIẢM CHẤN

100,000

Mã: PBL001

Đơn vị tính:

Đặc điểm:

Số lượng hiện có: 90 (Kho Mỹ Phước: 90)

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

  • CÁNH BẾP TRÊN NGANG 600- Acrilic  - Cánh bếp trên nằm ngang, mở lật lên, sử dụng cho tủ bếp trên 600
  • CÁNH BẾP TRÊN 400 ACRILIC - Cánh bếp Modular
  • CÁNH BẾP TRÊN NGANG 600 MELAMINE - Cánh bếp trên nằm ngang, mở lật lên, sử dụng cho tủ bếp trên 600
  • CÁNH BẾP TRÊN 400 MELAMINE - Chỉ sử dụng cho bếp Modular