TỦ BẾP TRÊN ( 1490 X 350 X 800)

1,490 x 350 x 800
4,285,240

Mã: TBT(1X3X81271

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước thùng

Dài : 1,490 mm
Rộng : 350 mm
Cao : 800 mm
Mã vật liệu thùng : 101 (2,682,000 ₫)
Mã ruột thùng : MFC chống ẩm (447,000 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 1,490 mm
Cao : 400 mm
Mã vật liệu cánh : Acrilic (1,072,800 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (83,440 ₫)