THÙNG BÙ TỦ ÁO PHÍA TRÊN LẦU 1 SAU

1,500 x 600 x 500
3,315,000

Mã: TBTAPTL1S1191

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước thùng

Dài : 1,500 mm
Rộng : 600 mm
Cao : 500 mm
Mã vật liệu thùng : 101 (3,000,000 ₫)
Mã ruột thùng : MFC (0 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 1,500 mm
Cao : 500 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (315,000 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)