THÙNG BÀN CHỜ

2,200 x 600 x 800
5,139,200

Mã: TBC934

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước thùng

Dài : 2,200 mm
Rộng : 600 mm
Cao : 800 mm
Mã vật liệu thùng : 388 (4,400,000 ₫)
Mã ruột thùng : MFC (0 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 2,200 mm
Cao : 800 mm
Mã vật liệu cánh : 388 (739,200 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)