TẤM ỐP TRÊN TỦ TV

453,600

Mã: TÔTTT1270

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước cánh

Dài : 2,400 mm
Cao : 450 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (453,600 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)