PHẦN VÁCH BAO QUẦY BAR + MẶT BAR

2,620 x 100 x 1,100
7,142,120

Mã: PVBQB+MB1041

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước thùng

Dài : 2,620 mm
Rộng : 100 mm
Cao : 1,100 mm
Mã vật liệu thùng : 101 (4,611,200 ₫)
Mã ruột thùng : MDF chống ẩm (1,210,440 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 2,620 mm
Cao : 300 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (330,120 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (110,040 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 2,620 mm
Cao : 300 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (330,120 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (110,040 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 2,620 mm
Cao : 300 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (330,120 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (110,040 ₫)