PHẦN KHUNG BAO TỦ LẠNH

980 x 600 x 2,350
6,376,860

Mã: PKBTL1011

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước thùng

Dài : 980 mm
Rộng : 600 mm
Cao : 2,350 mm
Mã vật liệu thùng : 101 (4,606,000 ₫)
Mã ruột thùng : MDF chống ẩm (1,105,440 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 980 mm
Cao : 350 mm
Mã vật liệu cánh : Acrilic (617,400 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (48,020 ₫)