PHẦN BÙ TỦ ÁO TRÊN CỦA LẦU 2(1)

500 x 600 x 500
1,105,000

Mã: PBTATCL2809

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước thùng

Dài : 500 mm
Rộng : 600 mm
Cao : 500 mm
Mã vật liệu thùng : 388 (1,000,000 ₫)
Mã ruột thùng : MFC (0 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 500 mm
Cao : 500 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (105,000 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)