MẶT BAR

1,320,480

Mã: MB1180

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước cánh

Dài : 2,620 mm
Cao : 300 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (330,120 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (110,040 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 2,620 mm
Cao : 300 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (330,120 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (110,040 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 2,620 mm
Cao : 300 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (330,120 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (110,040 ₫)