HỆ TAB KẾT HỢP BÀN LẦU 1 TRƯỚC

900 x 300 x 350
1,686,150

Mã: HTKHBL1T1115

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước thùng

Dài : 900 mm
Rộng : 300 mm
Cao : 350 mm
Mã vật liệu thùng : 101 (1,620,000 ₫)
Mã ruột thùng : MFC (0 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 450 mm
Cao : 350 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (66,150 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)