HỆ BÀN PHÒNG NGỦ LẦU 1 TRƯỚC

300 x 600 x 714
1,463,856

Mã: HBPNL1T1114

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước thùng

Dài : 300 mm
Rộng : 600 mm
Cao : 714 mm
Mã vật liệu thùng : 101 (600,000 ₫)
Mã ruột thùng : MFC (0 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 1,714 mm
Cao : 600 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (431,928 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 1,714 mm
Cao : 600 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (431,928 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)