ĐỢT SẮN TỦ ÁO BÙ PHÍA TRÊN LẦU 1 SAU

126,000

Mã: ĐSTABPTL1S1192

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước cánh

Dài : 600 mm
Cao : 500 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (126,000 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)