ĐỢT KỆ TỦ BẾP TRÊN

468,930

Mã: ĐKTBT1272

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước cánh

Dài : 800 mm
Cao : 350 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (117,600 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 900 mm
Cao : 350 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (132,300 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 1,490 mm
Cao : 350 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (219,030 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)