ĐỢT KỆ PHẦN BÙ THÙNG BẾP TRÊN

152,250

Mã: ĐKPBTBT916

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước cánh

Dài : 870 mm
Cao : 350 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (127,890 ₫)
Mã ruột cánh : MFC chống ẩm (24,360 ₫)