ĐỢT KỆ 1000 TỦ QUẦN ÁO LẦU 1 SAU

252,000

Mã: ĐK1TQAL1S1195

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước cánh

Dài : 1,000 mm
Cao : 600 mm
Mã vật liệu cánh : 101 (252,000 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)