CÁNH TỦ BẾP TRÊN

2,095,200

Mã: CTBT1276

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước cánh

Dài : 900 mm
Cao : 800 mm
Mã vật liệu cánh : Acrilic (1,296,000 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (100,800 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 900 mm
Cao : 400 mm
Mã vật liệu cánh : Acrilic (648,000 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (50,400 ₫)