CÁNH TỦ ÁO LÙA TỦ ÁO

8,551,520

Mã: CTALTA1036

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước cánh

Dài : 1,160 mm
Cao : 1,900 mm
Mã vật liệu cánh : Acrilic (3,967,200 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (308,560 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 1,160 mm
Cao : 1,900 mm
Mã vật liệu cánh : Acrilic (3,967,200 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (308,560 ₫)